Vážené kolegyne a kolegovia, zamestnanci UPJŠ,
srdečne Vás pozývame na diskusné podujatie, ktoré sa bude venovať projektu VVGS-2016-250 – Etický kódex zamestnanca UPJŠ v Košiciach. Podujatie pripravil tím riešiteľov projektu na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ.

KEDY: v piatok 2. júna 2017 od 13.00
KDE: v miestnosti A1P2, budova Aristoteles

Program:
Predstavenie štruktúry a obsahu nového EK
Beseda k štruktúre a obsahu nového EK

Tešíme sa na Vás