Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ
Europe direct Prešov
Požiarnická 17, 080 01 Prešov,
tel.: 0905 597 254, 0907 952 988, e-mail: info@europedirectpo.sk

POZVÁNKA


Europe direct Prešov v spolupráci s partnermi – Slovenská sieť proti chudobe
a Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ, Vás pozýva na odborný diskusný seminár:

„Slovenská národná a kultúrna identita v zjednotenej EÚ“


ktorý sa uskutoční:
vo štvrtok, 23. júna 2016 o 09:00 hod.


v priestoroch Kaviarne LIBRESSO, Hlavná 29, Prešov
(z chodníka na Hlavnej ulici vojsť do podchodu asi 10 metrov od Unicreditbanky smerom ku hl. kostolu
a zísť po schodoch dole do priestorov kaviarne)


program:


09:00 – Prezentácia účastníkov
09:15 – Panelová diskusia
(historické východiská národov strednej Európy, filozofický pohľad na kultúrnu
a národnú identitu, europeanizmus, zjednocovanie Európy, EÚ a národná
identita jej členov, súčasné trendy, príčiny „exitmánie“…)
12:45 – Záver
13:00 – Tlačový brífing
Seminár sa uskutoční v rámci Dňa Európskej kultúry v Prešove.

Počet miest je limitovaný, preto Vašu účasť, prosím, včas nahláste e-mailom
na: info@europedirectpo.sk . Akceptáciu prihlášky Vám spätne potvrdíme.


Tešíme sa na spoluprácu.