Na prahu 2017-page-001

Na prahu 2017

Letné školy 2017

Vážení študenti,

 

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy:

 

-          Letná škola o ochrane životného prostredia - cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,l http://bit.ly/2gF3oAP

 

-          Letná škola o občianskej anagažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom  oboznámiť sa s americkou históriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo, http://bit.ly/2fKOvZk

 

Požiadavky :

 

  • Uchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov
  • Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia
  • Dobrý štúdijný prospech, mimoškolské aktivity
  • Zájem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou
  • Nemal by mať skúsenosti s pobytom v USA alebo v inej krajine
  • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.) a so slabším sociálnym zázemím.

 

Termín podania prihlášky je 8. februára 2017. Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie www.fulbright.sk

 

Letné školy sa konajú v termíne koniec júna – júl 2016.

 

Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného pistenia, letenky a víz do USA.

 

 

Nora Hložeková

Výkonná riaditeľka

 

 

J. W. Fulbright Commission

Konventná 1

811 03 Bratislava

Slovak Republic

Phone: ++421-43-191-837

 

www.fulbright.sk

Go to Top